Charlotte van der Kruijk

Wie zit er eigenlijk achter PsychoSoest?

charlotte van der kruijk psycholoog soestWelkom! Mijn naam is Charlotte van der Kruijk (1975) en ik werk sinds 2013 vanuit mijn vrijgevestigde praktijk PsychoSoest. Eigen baas, geen medewerkers, maar wel een breed netwerk en een goede inbedding. Sinds ruim 10 jaar werk ik met veel plezier als zelfstandig ondernemer, waarbij ik streef naar een laagdrempelige, persoonlijke aanpak op een manier waarop ikzelf ook benaderd zou willen worden als ik cliënt zou zijn.

Zelf woon ik ook in Soest, met mijn gezin. Als geboren en getogen Brabantse ging ik naar een gymnasium in Eindhoven. Voor mijn studie vertrok ik vervolgens met alle liefde naar het prachtige Maastricht. Daar studeerde ik Gezondheidswetenschappen (specialisatie GGK – Geestelijke Gezondheid Kunde) aan de Universiteit Maastricht. Vanaf 1996 werk ik als behandelend psycholoog in de GGZ – Geestelijke Gezondheids Zorg. Werkgevers tijdens mijn doctoraalstudie waren o.a. de Universiteit Maastricht, Riagg Weert en Kindertelefoon Heerlen. Postdoctoraal volgden de werkgevers Parnassia te Den Haag, Meerkanten in Ermelo, Symfora Groep (de Meregaard) in Almere en vervolgens Altrecht te Zeist. Ik werkte in die jaren ambulant, klinisch en op deeltijdafdelingen met uiteenlopende doelgroepen.

Sinds 2001 ben ik GZ-psycholoog (hiervoor is een tweejarige postdoctorale studie vereist) en van 2009-2012 heb ik ter verdieping de vierjarige specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog BIG en Psychotherapeut BIG gedaan binnen Altrecht en RINO Utrecht.

In 2013 besloot ik uit loondienst te gaan om me volledig op de opbouw van een eigen praktijk te kunnen richten. Dit bevalt me nog altijd uitstekend. Ik zorg ervoor dat ik binnen zo’n ‘eenmanspraktijk’ voortdurend intensief contact houd met collega’s binnen minimaal twee intervisiegroepen en mijn beroepsvereniging (LVVP). Voldoende en constante achtervang en steun voor mijzelf als psychotherapeut vind ik van groot belang, want zo blijf ik mezelf toetsen en bijslijpen en kan ik een goeie hulpverlener zijn en blijven voor mijn cliënten.

Bij- en herscholingen, toetsingen en visitaties die deels ook verplicht zijn voor mijn herregistratie, inspireren me tot blijven doorleren binnen dit eindeloos fascinerende en bijzondere vakgebied. Af en toe werk ik ook als intervisor, verzorg ik onderwijs en doe ik bestuurlijk werk.

Mijn officiële registratienummers in het BIG register vindt u via deze link.

Kwalificaties

Lid van de LVVP en van de Vereniging voor Pessotherapie

Bestuurslid binnen de Vereniging voor Pessotherapie

  • EMDR Nederland (VEN) : VEN-erkende basis- en vervolgtraining + supervisies
  • EFT : basis- en vervolgtraining + supervisies
  • NVP : in opleiding tot geregistreerd supervisor NVP

BIG-nummer Klinisch en GZ-psycholoog 5905.4629.625 (m.i.v. 19 – 03 – 2001)
BIG-nummer Psychotherapeut 7905.4629.616 (m.i.v. 07 – 03 – 2013)
AGB-code praktijk 94060161
AGB-code zorgverlener / persoonlijk 94012611
KvK PsychoSoest 58024891
BTW-id: NL001700073B02 – PsychoSoest is vrijgesteld van BTW (KOR m.i.v. 01-01-2020)

Eerdere cliënten omschreven mijn werkwijze met de woorden: transparant, direct, zorgvuldig, confronterend, warm.