Praktijkinformatie

Wegens drukte in mijn praktijk ben ik vaak genoodzaakt om een aanmeldstop te hanteren. Dit betekent dat ik gedurende een periode helaas geen nieuwe cliënten kan aannemen.

Doorgaans wordt de praktijk gesloten gedurende schoolvakanties Regio Midden. Voor wat betreft de zomervakantie is dit niet 6 weken maar 3 à 4 weken.

Ik ben telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 12:30 en 13:00 uur.

Deze praktijk is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen (er is geen lift).


Wachtlijstbeleid en planning behandeling

Mocht u bij mij in behandeling komen blijkens ons eerste telefonisch contact en de intakegesprekken, dan overleg ik graag met u over de termijn (duur, frequentie en start behandeling) die wenselijk, nodig en haalbaar is. Deze termijn hangt af van de ernst van uw klachten, de frequentie waarin zorg vereist is, de mate waarin u profiteert van de therapie en natuurlijk van ons beider agenda’s. Mijn wachttijden verschillen niet voor de verschillende hoofddiagnose-groepen en zijn ook niet afhankelijk van bij welke verzekeraar u verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
U kunt een en ander desgewenst nalezen op de factsheet van de NZa.

Inschatting wachttijden (volgens zgn. Treeknormen)

1. Aanmeld-wachttijd (tussen bellen en eerste intakegesprek) 3 à 4 weken

2. Behandelings-wachttijd totaal (tussen bellen en start behandeling m.a.w. lengte intake- en diagnostiekfase) 8 à 10 weken

Afzeggen afspraken

Voor individuele afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd wordt 50 euro in rekening gebracht. Voor relatiegesprekken is dit bedrag 75 euro.
Let op: Dit zijn kosten die voor eigen rekening zijn! Deze worden niet vergoed door uw verzekeraar.

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over (een aspect van) de behandeling of mijn bejegening naar u, maak dit dan alstublieft zo snel mogelijk bespreekbaar naar mij. Loop er niet mee rond; waar mensen samenwerken, kunnen altijd misverstanden ontstaan. Graag zoek ik dan samen met u naar een oplossing. Mochten we er dan niet samen uit komen, dan hebt u het officiële (patiënten)recht om u te wenden tot een klachtencommissie. Zo hanteert bijv. de LVVP, één van de beroepsverenigingen waar ik lid van ben deze klachtenregeling. Een andere mogelijkheid vindt u hier.

Meer over de klachtenregeling van de LVVP leest u in deze flyer.

Spoed

Praktijk PsychoSoest kan geen 24/7 bereikbaarheid bieden. Wat te doen bij een onvoorziene psychische crisis of spoed tijdens uw lopende behandeling?

Binnen kantoortijden kunt u me bellen tussen 12.30-13.00 uur, de voicemail inspreken of mailen naar info@psychosoest.nl. Ik zal proberen u dan zo snel mogelijk te woord te staan.

Buiten kantoortijden kunt u contact leggen met uw huisarts of de dienstdoende huisarts via de huisartsen(spoed)post. Zonodig wordt de crisisdienst GGZ in uw regio ingeschakeld.

Waarnemingsregeling tijdens vakantie / ziekte

Mocht vervanging door een (vergelijkbaar geschoolde) collega dringend nodig of wenselijk zijn tijdens mijn afwezigheid, dan hebben we deze overbrugging idealiter al vooraf aan de afwezigheid geregeld. Als deze noodzaak echter niet voorzien is maar wel aanwezig, kan er contact worden opgenomen met de huisarts, dienstdoende arts of de huisartsen(spoed)post. Zonodig wordt de crisisdienst GGZ in uw regio ingeschakeld.

Overige regels binnen psychotherapie

Overige ‘spelregels’, kaders en voorwaarden van de behandeling leg ik u goed uit bij de start en u krijgt deze ook nog mee op papier. Voor onze behandelovereenkomst ben ik verplicht u te laten tekenen voor overeenstemming over uw diagnose en behandeldoelen en uw commitment aan gemaakte afspraken.
Het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut (versie 18-02-2022) is opvraagbaar binnen mijn praktijk.


Lees meer in de cliëntfolder van de LVVP.

Informatie over uw privacy vindt u hier.