Pesso lichaamsgerichte (groeps)psychotherapie

Ik ben geregistreerd Pessotherapeut (zie www.pessotherapie.nl). Deze vorm van therapie ervaar ik als een waardevolle aanvulling op de gesprekstherapie die ik als psychotherapeut al deed en doe. De Pessotherapie, vernoemd naar de ontwerper Albert Pesso, is qua naam niet alom bekend. Deze therapievorm heeft raakvlakken met de (u misschien wel bekende) PMT (Psycho Motore Therapie) of sensorimotor therapy. Er bestaat echter ook een aantal belangrijke accentverschillen tussen deze vormen. Zelf vind ik dat binnen de Pessotherapie goed en zorgvuldig is nagedacht over het scheppen van een veilig werkklimaat door heldere kaders qua:

– grenzen en begrenzing (m.i. extra wenselijk bij het doen van -vaak kwetsbaar- lichaamswerk)
– groepsnormen
– uitleg over werkwijze en oefeningen
– verwachtingen van de therapie
– hoe ervaringen kunnen toepassen in het dagelijks leven

Pesso(psycho)therapie is een lichaamsgerichte, individuele therapie, die meestal in een groep plaatsvindt binnen een uiterst veilige therapeutische omgeving. Pessotherapie besteedt zowel aandacht aan datgene wat je onder woorden brengt (verbaal) als aan lichamelijke ervaringen (non-verbaal). De therapie is ervaringsgericht, hetgeen wil zeggen dat ervan wordt uitgegaan dat het gedrag van mensen wordt bepaald door ervaringen die iemand meemaakt of meegemaakt heeft.

Pessotherapie kan in een individuele setting gegeven worden, maar wordt meestal gegeven in twee groepsvormen:

Oefengroep

Een kortdurende ervaringsgerichte groep, géén therapiegroep. De Oefengroep kan helpen om zicht te krijgen op bepaalde moeilijkheden of reacties die men ervaart en die men van zichzelf niet kan begrijpen. Deelname aan een Oefengroep voorafgaand aan een Structuregroep wordt aanbevolen.

Structuregroep

Een doorlopende therapiegroep. Dit is een vorm van individuele psychotherapie in een groep. Iedere cliënt(e) krijgt om de beurt vaste individuele werktijd. De overige groepsleden zijn dan beschikbaar om op verzoek van de cliënt en de therapeut belangrijke personen uit het heden of verleden van de cliënt te vertegenwoordigen.

U kunt zich voorstellen dat deelname aan een Oefengroep en/of Structuregroep deel kan gaan uitmaken van uw individuele psychotherapie (voorafgaand aan, parallel aan of als nazorg van uw individuele traject). Dit gebeurt uiteraard alleen mits daar in uw intake/behandeling voldoende aanleiding en indicatie voor is. Een gedegen intake en juiste timing vind ik daarbij van groot belang. Bovendien is niet iedereen even geschikt voor deelname aan groepstherapie.

Wilt u meer lezen over Pessotherapie? Kijk dan op www.pessotherapie.nl.