Individuele psychotherapie

Wanneer ik u individuele psychotherapie geef integreer ik mijn kennis van en ervaring met verschillende psychotherapeutische scholen:

  • de systeemtheorie
  • cognitieve gedragstherapie
  • cliëntgerichte psychotherapie
  • psychodynamische psychotherapie
  • EMDR (hierover vindt u meer informatie op de pagina EMDR)
  • Emotionally Focused Therapy (hierover vindt u meer informatie op de pagina EFT)
  • Pesso lichaamsgerichte (groeps)psychotherapie (hierover vindt u meer informatie op de pagina Pessotherapie)

Ik werk regulier volgens de meest recente, bewezen effectieve richtlijnen en volgens alle geldende beroepscodes en wetgeving.

Vaak komen mensen voor Specialistische GGZ in aanmerking nadat eerdere hulp in de Basis-GGZ ontoereikend is gebleken. Als GGZ-specialist ben ik opgeleid om oog en oor te hebben voor complexiteit en gelaagdheid in problemen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij meerdere diagnoses (psychische en/of lichamelijke), ingewikkelde (gezins-/werk)systemen, een belaste hechtingsgeschiedenis, hardnekkige (persoonlijkheids)pathologie en traumatische ervaringen.

In psychotherapie besteed ik ook graag aandacht aan dingen die (nog) wel goed gaan. Dit is soms zelfs nuttiger dan praten over wat niet goed gaat. Verder vind ik helderheid in contact en contract belangrijk in de samenwerking met cliënten:

Contact
Elke individuele begeleiding is uniek en op maat. De basis van een succesvolle psychotherapie blijkt een goed contact tussen therapeut en cliënt(e). Dit is al vaak naar voren gekomen in wetenschappelijk onderzoek. Het is zeer belangrijk dat u zich veilig (genoeg) weet in ons contact. Alleen dan kunt u optimaal profiteren van steun en confrontatie. Soms wordt uw partner of naaste (deels) betrokken bij uw individuele traject.

Contract
De duur, frequentie en vorm van individuele psychotherapie hangen af van uw specifieke hulpvraag, doelen en de diagnose die ik stel. Waar mogelijk werk ik kort. Indien er meer tijd nodig is bied ik u die graag. Ik baseer mijn behandelinterventies op een gedegen intake- en diagnostiekfase en een helder behandelplan, dat ik altijd in open overleg met u opstel. U krijgt de therapieregels en uw behandelplan ook op papier mee naar huis. We evalueren de ingeslagen koers minimaal halfjaarlijks, dit gebeurt mondeling en met vragenlijsten. Zonodig maken we gebruik van oefeningen die u ook buiten de sessies zelfstandig doet. Gaandeweg onderzoeken we wat voor u het beste werkt. Individuele sessies duren meestal 45 minuten. Bij de start zijn de sessies wekelijks of tweewekelijks, als de klachten verminderd zijn kan de frequentie omlaag.

Folder Samen beslissen in de praktijk