Vergoeding

Vergoeding door zorgverzekeraar

U bent als cliënt(e) te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling voortvloeiende uit de intake- of behandelovereenkomst. Psychotherapie wordt door de zorgverzekeraars in Nederland gezien als een verstrekking vanuit het basispakket. Het is echter niet gratis. U betaalt namelijk aan uw verzekeraar -naast uw maandelijkse premie- het wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar (€ 385,- per jaar) plús een eventueel extra eigen risico dat u hebt afgesproken met uw verzekeraar.

Als beginpunt van een behandeljaar (genaamd een DBC, Diagnose Behandel Combinatie) wordt altijd genomen: de datum van het eerste contact. Valt de begindatum bijv. op 01-04-2020, dan loopt de eerste DBC tot en met 31-03-2021. Mocht er geen tweede DBC volgen, dan bent u uw eigen risico alleen kwijt over het jaar 2020 (het jaar dat de DBC begon). Start er in dit voorbeeld wel een tweede DBC, dan betaalt u over 2021 opnieuw het verplichte eigen risico.

De bedragen voor geleverde zorg staan vast volgens de regels van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Het eindbedrag wordt bepaald door de som van het aantal directe (face-to-face) en indirecte (administratie-) minuten dat ik aan u heb besteed. PsychoSoest levert enkel Specialistische GGZ, dus geen basis-generalistische GGZ. De term ‘Specialistische GGZ’ ofwel ‘Gespecialiseerde GGZ’ dient ook op de verwijsbrief van de huisarts te staan.

Verzekerde zorg

In 2021 heeft PsychoSoest een contract met de volgende zorgverzekeraars:

  • VGZ waaronder Bewuzt, IZA, United Consumers, IZZ, Univé, UMC, VGZ, ZEKUR, Besured, National Academic en Promovendum.
  • Zilveren Kruis / Achmea waaronder FBTO, Pro Life, AON, Interpolis,De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis Ziezo.

De psychotherapie wordt in geval van bovenstaande labels rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan PsychoSoest vergoed. Ik stuur mijn factuur na ieder DBC-jaar behandeling (of indien de behandeling binnen het jaar afloopt eerder) naar uw verzekeraar en deze keert het bedrag rechtstreeks aan mij uit.

Bent u elders verzekerd ? (dus niet onder VGZ of Zilveren Kruis)

In dat geval betaalt u eerst zelf de factuur. Deze krijgt u van mij via mail of post na afloop van iedere DBC, oftewel behandeljaar (en indien we binnen het hele behandeljaar afronden eerder). U declareert mijn factuur vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar.

Afhankelijk van het soort polis (natura- danwel restitutiepolis) dat u hebt afgesloten, kunt u een bepaald percentage van dit factuurbedrag terugvorderen. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal 60-95% aan u worden vergoed. Ik hanteer de maximum tarieven die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Het resterende deel (van het aan u vergoede percentage tot aan 100%) dient u zelf te betalen.

Houd er rekening mee dat het zelf te betalen bedrag na een jaar aanzienlijk kan zijn. Vraag vooraf aan uw verzekeraar of en voor welk percentage deze de therapie wil vergoeden, om teleurstellingen achteraf te voorkomen!

Een restitutiepolis geeft in de meeste gevallen de beste vergoeding, ook al is de maandpremie vaak hoger. 

Voor informatie over de consequenties voor cliënten bij contractvrij werken, zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

NB: Bij twijfel over (de hoogte van) vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar!

Onverzekerde zorg

Mocht er bij u geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door ZIN vastgestelde verzekerde zorg – zoals vaak het geval is bij relatietherapie of aanpassingsstoornissen – óf als u verkiest de individuele therapie sowieso zelf te betalen, dan betaalt u het zgn. OZP-tarief (het tarief Overig Zorg Produkt).

Het tarief voor onverzekerde, individuele therapie bedraagt het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘OZP niet-basispakketzorg consult’. Dit tarief is vastgesteld door de NZa en is voor 2021: 114,41 euro per 45 minuten. Benodigde administratietijd (verslaglegging en evt. overleg met verwijzers) is hierbij inbegrepen.

Het tarief voor relatietherapie bedraagt 120,- euro per 60 minuten of 150,- euro per 75 minuten. Benodigde administratietijd (verslaglegging en evt. overleg met verwijzers) is hierbij ook inbegrepen.

Een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig in geval van onverzekerde zorg. PsychoSoest is hier evengoed gehouden aan alle overige wet-en regelgeving.

Met ingang van 1-1-2022 zal een nieuw bekostigingsmodel binnen de GGZ gaan gelden. Daar hoeft u als client geen rekening mee te houden, maar als het goed is krijgt u daardoor voortaan wel helderder inzage in de zorgkosten die gemoeid gaan met uw GGZ-behandeling. Meer info: www.zorgprestatiemodel.nl