Vergoeding

Vergoeding door zorgverzekeraar

U bent als cliënt(e) te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling voortvloeiende uit de intake- of behandelovereenkomst. Psychotherapie wordt door de zorgverzekeraars in Nederland gezien als een verstrekking vanuit het basispakket en valt onder de basis-generalistische of specialistische zorg. Het is echter niet gratis! Indien u niet zelf betaalt, dan betaalt u (naast uw maandelijkse premie) het wettelijk verplicht eigen risico (in 2019 weer € 385,- per jaar) plus een eventueel eigen risico dat u hebt afgesproken met uw verzekeraar.

Wel gecontracteerd

Indien ik een contract heb afgesloten met uw verzekeraar (zie de lijst hieronder) dan geschiedt de declaratie in principe buiten uw zicht om. U ziet deze nota meestal niet. Ik stuur mijn factuur in dat geval na ieder jaar behandeling (of indien de behandeling binnen het jaar afloopt eerder) naar uw verzekeraar en deze keert het bedrag aan mij uit. Het eindbedrag wordt bepaald door de som van het aantal directe (face-to-face) en indirecte (administratie-) minuten die ik aan u heb besteed.

Niet gecontracteerd

Als ik niet gecontracteerd ben bij uw zorgverzekeraar loopt de declaratie anders. Ik geef of stuur in dat geval elk jaar de factuur aan u persoonlijk. Vervolgens dient u zelf z.s.m. de declaratie in bij uw verzekeraar met behulp van mijn factuur. Afhankelijk van het soort polis dat u hebt krijgt u een bepaald percentage vergoed. Dit percentage kan variëren en is bij een internet/budgetpolis of naturapolis vaak lager dan 75%; een restitutiepolis keert vaak meer of zelfs het volledige bedrag uit aan de verzekerde. Soms kan vanuit een aanvullende verzekering vergoeding voor psychologische zorg plaatsvinden. 

NB: Bij twijfel raad ik u dringend aan om contact op te nemen met uw verzekeraar, dat voorkomt eventuele vervelende verrassingen achteraf! Het kan lonen voor u om voor dit of komend kalenderjaar een restitutiepolis af te sluiten. U betaalt dan weliswaar een iets hogere maandpremie, het kan echter een verschil van 75 of 100% vergoeding van de behandeling betekenen. Dit zelf te betalen deel kan namelijk behoorlijk oplopen. Wees dus vooraf alert en bel met uw verzekeraar om nare verrassingen in de toekomst te voorkomen. 

Gecontracteerd in 2019

PsychoSoest heeft voor 2019 wel contracten afgesloten met:

1. Zilveren Kruis

Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avero (IAK en Aevitae), De Friesland, Achmea

2. VGZ

o.a. Univé, SZVK, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, VGZ,  Bewuzt, MVJP, Aevita (volmacht), UMC zorgverzekeringen, IZZ, IZA

3. Zorg & Zekerheid  (voorheen Multizorg, VRZ Zorginkoop)

ONVZ, ENO, Zorg & Zekerheid

PsychoSoest heeft dus geen contract met:

4. Menzis

Anderzorg

5. DSW – a.s.r.

DSW, InTwente, Stad Holland, a.s.r, Amersfoortse, Ditzo

6. CZ

CZ, Delta Lloyd, OHRA

NB: Staat uw zorgverzekeraar er niet tussen, dan kan ik het voor u opzoeken.

Vanaf 2020 zal PsychoSoest hoogstwaarschijnlijk enkel nog een contract afsluiten met Zilveren Kruis. Dit bepaal ik ieder jaar opnieuw op grond van allerhande bepalingen en contracteisen. 

Zelf betalen

Indien u de therapie liever geheel zelf betaalt dan is er geen verwijsbrief nodig. De betaling verloopt buiten de zorgverzekeraar om en het tarief bedraagt 30 euro per kwartier. Dit is het door de NZa vastgestelde marktconforme tarief. Mocht u voor relatietherapie (EFT) in mijn praktijk komen houd er dan rekening mee dat relatietherapie tegenwoordig (meestal) niet vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. U moet in dat geval mijn facturen (na iedere 3 à 5 sessies krijt u deze op papier) zelf betalen. Als uurtarief bereken ik 120 euro, voor 5 kwartier (vaak aangeraden als duur van een EFT-sessie) betaalt u 150 euro.